KVKK

Biz Kimiz, Neler Yaparız
Yılların vermiş oldugu tecrübe ile...

GİRİŞ:

İzmit Makina birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret
deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler
kullanmaktadır. Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez
türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği
konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez
tercihlerinizi bu Politika ’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin
verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini
hatırlatmak isteriz.
ÇEREZ NEDİR?
Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda
depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz,
eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz
hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik
sunulabilir.
Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org
adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ TÜRLERİ
Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi
kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu
şekildedir:
* Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan
sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi internet sitesinin düzgün bir
şekilde çalışmasını sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı
tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam
ederler.
* Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi
operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
* Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi
operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen
çerezlerdir.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
İzmit Makina, Gizlilik Politikası uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.
Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini
kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu
çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu
doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.
Analitik Çerezler: İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler
kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret

ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri
geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebiliriz.
İşlevsellik Çerezleri: İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge
seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.
Hedefleme/Reklam Çerezleri: İzmit Makine internet sitesinde hedefleme ve reklam
amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri
tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika ‘da gösterildiği şekilde çerez
tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?
Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen
engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı
bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Tarayıcı Adı ve Linkleri
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-
bilgilerini-kaldirma
Yandex: https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-
protection/cookies.xml
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR
Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek
sayfasını inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Şirketimize başvurarak;
* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
* İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

BAŞVURU VE BİLGİ TALEP HAKKININ KULLANILMASI
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz

durumunda İzmit Makina talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
İzmit Makina tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması
konularında daha detaylı bilgiye İzmit Makina Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

ÖNSÖZ
Kişisel verilerin korunması konusu İzmit Makina Tekstil San. Tic. A.Ş. için büyük önem arz
etmektedir. Bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini
paylaşmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Bu bilgilerin güvenliğini
sağlamak için şirket bünyemizde gerekli bütün idari ve teknik tedbirleri aldık. İşte bu
nedenle İzmit Makina markası ile kişisel verilerinizin güvende olacağı duygusuyla
işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse ilgili Kanunlar ile güvence altına
alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Sahip olduğumuz bu bilinç ve güvenle,
kişisel veri güvenliği konusundaki evrensel “şeffaflık” ve “hesap verilebilirlik” ilkelerine
sadık kalarak hazırladığımız kurumsal Gizlilik Politikamızı burada sizlerle paylaşmak
istedik.
Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurulara ve olası şikâyetlere karşı bütün
duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili bütün
tereddütlerinizde bizlere başvurabilirsiniz. Bizler bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kişisel
verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özeni göstereceğiz.
Saygılarımızla,
İzmit Makina San ve Tic.Ltd. Şti
Amacı; Bugüne kadar İzmit Makina Tekstil San. Tic. A.Ş. (bundan sonra “İzmit Makina”) olarak
uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince toplanan kişisel veriler gizli tutulmuş ve hiçbir
zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması,
şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirketimiz,
kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak
benimsemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara da
uymayı İzmit Makina olarak taahhüt etmekteyiz.
1 Kapsamı ve Değiştirilmesi
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (“KVK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri
ile yürürlüğe girmiştir.
Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereği elde
edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitelisinin arttırılması ve kalite
politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel
olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan
verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir.
İzmit Makina Gizlilik Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile
bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer
kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin
düzenlemeleri içerir.

Şirketimiz, Politikamızı ve Kişisel Verilere İlişkin Yönergemizi, Kanuna uygun olmak ve
kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.
2 Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar
* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: İzmit Makina, topladığı ya da
kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların
hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
* Doğru ve gerektiğinde güncel olma: İzmit Makina, kurum bünyesinde bulunan
bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet
kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde
güncellemeye önem verir.
* Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: İzmit Makina, ancak sunduğu ve
hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler.
İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
* İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: İzmit Makina, sadece
verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme: İzmit Makina, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf
çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde
muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da
anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Yönergesi ’ne göre siler veya yok
eder.

Önemle belirtelim ki, İzmit Makina, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun
bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.
3 Kişisel Veri Sahibinin KVK’nun 11 maddesinde Sayılan Hakları
KVK m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak
için sizler için ayrıca bir başvuru formu da İzmit Makina tarafından hazırlanmış ve internet
sayfanızda sizlere sunulmuştur.
Kişisel verileri işlenen kişiler, İzmit Makina tarafından internet sayfamızda duyurulan
ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
* KVK Kanunu’nun 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVK Kanununun
ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. İzmit Makina olarak bu haklara
saygılıyız.

4 Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre İzmit Makine’a
ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri
toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize
intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık
bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki
amaçlarla kullanılabilir.

5 Kişisel Verilerin Silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da
diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da
ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

6 Doğruluk ve Veri Güncelliği
İzmit Makina bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan
ettiği şekilde işlenir. İzmit Makina, müşteriler ya da İzmit Makina ile temas kuran kişilerin
beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve
çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel
verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi İzmit Makina tarafından da benimsenmiştir.
Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş
olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

7 Gizlilik ve Veri Güvenliği
Kişisel veriler gizlidir ve İzmit Makina bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket
içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. İzmit Makina tarafından toplanan kişisel
verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur
olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede
yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde
de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri
paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

8 Veri İşleme Amaçları
İzmit Makina Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar
doğrultusunda icra edilecektir.

9 Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortakları Verisi
* Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi
Müşteriler ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan
kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme
amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri
ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.
* İş ve Çözüm Ortakları Verileri
İzmit Makina, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun
davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak
hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.

10 Reklam Amaçlı Veri İşleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam
amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık
şekilde mevcudiyeti şarttır.

Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “Onay’ın detaylarına da İzmit Makina riayet
etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak,
işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak
amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri
kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim
aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine
dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

11 Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle
Yapılan Veri İşlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir
hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri
işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı
ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

12 Şirketin Veri İşlemesi
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak
veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Neden IZMIT MAKINA
ile çalışmalısınız?
kaliteyi keşfedin
EKİPMAN

%100 paslanmaz garantisi ve birinci sınıf kalitesine sahip olan ekipman-larımız...

tecrübeyi hissedin
İMALAT

İmalatın başlangıç aşamasından final aşamasına kadar herşeyin üst düzeyde olduğu bir imalat süreci...

REFERANSLARIMIZ

Projelerimiz hakkında detaylı bilgi için bizi arayın: